Vodootporni premaz Polyurea vodootporan je materijal visokih performansi

Vodootporni premaz Polyurea vodootporan je materijal visokih performansi. To je klasa spojeva nastalih reakcijom izocijanatnih komponenata i amino spojeva. Komponente izocijanata mogu biti monomeri, polimeri, derivati ​​izocijanata, predpolimeri i polupolimeri. Polimeri, koji nastaju reakcijom više-terminalnih aminskih spojeva ili polimera s polupolimerima koji sadrže poliizocijanat, koji sadrže ponovljene skupine uree

Vodootporni premaz Polyurea vodootporan je materijal visokih performansi. To je klasa spojeva nastalih reakcijom izocijanatnih komponenata i amino spojeva. Komponente izocijanata mogu biti monomeri, polimeri, derivati ​​izocijanata, predpolimeri i polupolimeri. Polimeri, oni su klasa makromolekularnih polimera s ponovljenim strukturama na bazi ureje u molekulama nastalim reakcijom više-terminalnih aminskih spojeva ili polimera i polupolimera koji sadrže poliizocijanate. Vodootporni premazi Polyurea koriste se u modernoj vodonepropusnoj gradnji. Široko se koristi. Koje su karakteristike poliurea vodootpornih premaza u usporedbi s drugim vodonepropusnim premazima? Na što treba obratiti pažnju u građevinarstvu? Sljedeći će vam urednik reći karakteristike i mjere opreza pri gradnji vodootpornog premaza od poliuree. Nadam se da vam može pomoći.


Vrijeme objavljivanja: svibanj-27-2021